Senior PHP Developer
Miejsce pracy: praca zdalna

16000 - 20000 PLN/ B2B

Komputronik to nie tylko sklepy, to również świetnie rozwijający się E-Commerce. Nasz serwis komputronik.pl to wysoko rozwinięta technologicznie platforma, która ciągle ewoluuje na potrzeby Klientów oraz zmieniającego się otoczenia. Tworzą ją doświadczeni developerzy, którzy z chęcią podzielą się z Tobą naszym know-how zdobytym przez lata.​

 

Co będziesz robił?

 • Uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju oraz doboru odpowiednich technologii,
 • Brał udział w różnorodnych projektach, których celem jest rozwój Komputronik.pl,
 • Wdrażał nowe funkcjonalności oraz utrzymywał  i optymalizował istniejące systemy,
 • Dbał o wysoką jakość kodu,
 • Współpracował oraz wymieniał się wiedzą w zespole doświadczonych developerów.

Dołącz do nas jeśli:

 • Posiadasz min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku PHP Developera lub pokrewnym,
 • Doświadczyłeś pracy przy dużym i rozbudowanym projekcie,
 • Miałeś okazję rozwiązywać różnorodne wyzwania np. wydajnościowe lub wynikające ze złożoności infrastruktury,
 • Masz doświadczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru technologii,
 • Branża E-Commerce jest Ci znana - mile widziane,
 • Jesteś mistrzem  PHP, OOP i MySQL,
 • Wiesz, czym są wzorce projektowe,
 • Masz praktyczną umiejętność korzystania z frameworków PHP (mile widziane: Slim lub Symfony),
 • Znasz podstawy JavaScript, CSS i HTML,
 • Znasz mechanizmy i sposoby integracji pomiędzy systemami,
 • Technologie: RabbitMQ, Memcached, Docker, Linux, REST, SOAP, Jenkins, PHPUnit - nie są Ci obce,
 • Posiadasz umiejętność pisania czystego i czytelnego kodu.

Co mamy dla Ciebie?

 • Pracę w 100% zdalną, hybrydową lub stacjonarną - Ty wybierasz,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Wsparcie lidera oraz teamu doświadczonych developerów - tu zawsze znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie, a zespół wesprze Cię w każdej sytuacji,
 • Niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • Klarowny zakres obowiązków – będziesz wiedział, co masz robić,
 • Stabilne zatrudnienie wynikające z zapewnienia ciągłości projektu,
 • Pracę przy dużym, zróżnicowanym i wysoko rozwiniętym technologicznie projekcie,
 • Możliwość rozwoju w kierunku, który Cię interesuje,
 • Dofinansowanie do Karty Multisport oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej.
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.