Programista PHP (zespół wdrożeń projektów e-Commerce)
Miejsce pracy: praca zdalna

11000 - 15000 PLN/ B2B

W Komputronik znamy się nie tylko na sprzęcie, ale również wdrażamy sprawdzone rozwiązania softowe. Nasza autorska platforma E-Commerce to sklep doskonale dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Jako producent mamy praktycznie niczym nieograniczoną możliwość dostosowania aplikacji tak, aby końcowy produkt był idealnym, „szytym na miarę” rozwiązaniem.

 

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Realizacja nowych funkcjonalności sklepów internetowych naszych Klientów od etapu zbierania wymagań, przez dobór oraz implementację odpowiednich rozwiązań, aż po ich wdrożenie w środowisku docelowym,
 • Utrzymywanie istniejących systemów - stały monitoring i optymalizacja,
 • Dbałość o jakość kodu wytwarzanych aplikacji,
 • Ciągła wymiana wiedzy oraz wsparcie pozostałych członków zespołu programistów.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • 5-letniego doświadczenia na stanowisku PHP Developera,
 • Doświadczenia w pracy przy dużym projekcie,
 • Znajomości branży E-Commerce (mile widziane),
 • Praktycznej znajomości PHP, OOP i MySQL,
 • Dobrej znajomości jednego z frameworków PHP (mile widziany Slim lub Symfony),
 • Podstawowej znajomości JavaScript, CSS i HTML,
 • Umiejętności pracy z systemem kontroli wersji GIT,
 • Umiejętności pisania czystego, czytelnego kodu,
 • Znajomości protokołu HTTP,
 • Znajomości wzorców projektowych,
 • Znajomości technologii: RabbitMQ, Memcached, Docker, Linux, REST, SOAP,
 • Samodzielności oraz inicjatywy w działaniu,
 • Komunikatywności,
 • Umiejętności analitycznego myślenia.

Co zyskujesz?

 • Pracę w 100% zdalną lub stacjonarną w jednym z naszych biur w: Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach lub Krakowie,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Wsparcie teamu doświadczonych developerów,
 • Stabilne zatrudnienie wynikające z zapewnienia ciągłości projektów,
 • Pracę nad dużymi i różnorodnymi projektami,
 • Możliwość rozwoju w kierunku, który Cię interesuje,
 • Dofinansowanie do Karty Multisport oraz prywatną opieką medyczną
 • Pewność, że Twoje pomysły będą zawsze wysłuchane!

 

Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.