Programista PHP (zespół sklepu internetowego)
Miejsce pracy: praca zdalna

12 000-16 000 zł netto / B2B

Czym będziesz się zajmował?

 • Wdrażaniem nowych funkcjonalności sklepu internetowego począwszy od zbierania wymagań biznesowych, przez dobór odpowiednich rozwiązań, aż po ich implementację na środowisku docelowym,
 • Utrzymywaniem i optymalizacją istniejących systemów,
 • Dbałością o wysoką jakość kodu,
 • Współpracował oraz wymieniał się wiedzą w zespole doświadczonych developerów.

Jakie są nasze wymagania?

 • 3-letnie doświadczenie na stanowisku PHP Developera lub pokrewnym,
 • Doświadczenie w pracy przy dużym, złożonym projekcie,
 • Bardzo dobra znajomość PHP, OOP i MySQL,
 • Znajomość wzorców projektowych,
 • Dobra znajomość jednego z frameworków PHP (mile widziane: Slim lub Symfony),
 • Znajomość JavaScript, CSS i HTML,
 • Znajomość mechanizmów i sposobów integracji pomiędzy systemami,
 • Znajomość technologii: RabbitMQ, Memcached, Docker, Linux, REST, SOAP, Jenkins, PHPUnit
 • Umiejętność pisania czystego i czytelnego kodu.

Co mamy dla Ciebie?

 • Pracę w 100% zdalną, hybrydową lub stacjonarną w jednym z naszych biur w: Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach lub Krakowie,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Wsparcie lidera oraz teamu doświadczonych developerów, tu zawsze znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie, a zespół wesprze Cię w każdej sytuacji,
 • Niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • Klarowny zakres obowiązków – będziesz wiedział, co masz robić,
 • Stabilne zatrudnienie wynikające z zapewnienia ciągłości projektu,
 • Pracę przy dużym, zróżnicowanym i wysoko rozwiniętym technologicznie projekcie,
 • Możliwość rozwoju w kierunku, który Cię interesuje,
 • Dofinansowanie do Karty Multisport oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej,
 • Jak masz fajny pomysł to możesz go realizować. Nie musisz przekonywać lidera – on jest po Twojej stronie.
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.