Młodszy specjalista ds. oferty online (Dział e-Commerce)
Miejsce pracy: Poznań

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Kreowanie sposobów ekspozycji dla określonych kategorii produktów w środowisku online
 • Prowadzenie działań sprzedażowych podległej kategorii produktów w sklepie internetowym oraz na portalach aukcyjnych, porównywarkach cen
 • Monitoring aktywności konkurencji w całym środowisku online
 • Ścisła współpraca z Działem Zakupów oraz Sprzedaży Detalicznej i Marketingu
 • Wspieranie działu w realizacji bieżących zadań, aby cały Zespół mógł realizować cele biznesowe

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Przede wszystkim zaangażowania i motywacji do pracy oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji :)
 • Mile widziane doświadczenie w sklepie internetowym i/lub w prowadzeniu sprzedaży na platformach aukcyjnych
 • Praktycznej znajomości Excela
 • Kreatywności i zorientowania na szukanie rozwiązań!
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003, przy ulicy Wołczyńskiej 37.
Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,
 
Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected].
W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.