Młodszy doradca klienta
Miejsce pracy: Szczecin

Twoim zadaniem będzie:

 • Sprzedaż produktów i usług w oparciu o Standard Obsługi Klienta
 • Budowanie relacji z Klientami, aby przychodzili specjalnie do Ciebie
 • Realizacja planów sprzedażowych, za które wypłacimy Ci premię!
 • Dbanie o visual merchandising i porządek w salonie oraz przyjmowanie dostaw

Dołącz do nas, jeśli:

 • Jesteś zaangażowany i zmotywowany do pracy
 • Chcesz podnosić swoje kompetencje
 • Czujesz w sobie żyłkę prawdziwego handlowca, który będzie potrafił pogodzić potrzeby Klienta z zyskiem firmy
 • Masz doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze Klienta, co będzie Twoim dodatkowym atutem
 • Posiadasz poczucie humoru i dystans do siebie :)
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003, przy ulicy Wołczyńskiej 37.
Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,
 
Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected].
W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.