Manager Salonu Komputronik
Miejsce pracy: Elbląg

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Prowadzenie salonu sprzedaży w oparciu o przyjęte standardy Komputronik oraz umowę o współpracy,
 • Realizacja celów biznesowych oraz planów sprzedażowych,
 • Budowanie pozycji rynkowej poprzez zdobywanie oraz rozwijanie kontaktów handlowych z klientami biznesowymi oraz detalicznymi,
 • Realizacja sprzedaży produktów i usług w oparciu o Standard Obsługi Klienta,
 • Współpraca z Kierownikiem Regionalnym.

Jakie są nasze wymagania?

 • Gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – warunek konieczny.
 • Przedsiębiorczość oraz inicjatywa w działaniu – liczymy na Twoje zaangażowanie, nie musisz mieć dużego doświadczenia w prowadzeniu biznesu!
 • Doświadczenie pracy w handlu,
 • Zorientowanie na realizację celów sprzedażowych,
 • Budowanie własnego zespołu sprzedażowego oraz zarządzanie jego pracą,
 • Gotowość do realizacji usług serwisowych sprzętu komputerowego.

Oferujemy:

 • Stabilną współpracę w oparciu o umowę partnerską,
 • Know-how opracowane na bazie ponad 25-letniego doświadczenia w branży,
 • Wszelkie narzędzia i zasoby potrzebne do prowadzenia punktu sprzedaży,
 • Rozwój własnego biznesu pod znaną marką,
 • Pakiet działań promocyjnych wspierających sprzedaż,
 • Szkolenia managerskie, produktowe oraz sprzedażowe,
 • Dostęp do towaru bez udziału wkładu własnego,
 • Wsparcie Kierownika Regionalnego oraz doświadczonych specjalistów,
 • Wynagrodzenie uzależnione od wypracowanego wyniku oparte na systemie prowizyjnym,
 • Możliwość wyboru odnośnie prowadzenia punktu sprzedaży w lokalu własnym lub wynajmowanym przez Komputronik.
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Konkursy
dla pracowników
Kontakt
z najnowszymi
technologiami
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.