Konsultant wdrożeniowy ERP
Miejsce pracy: Poznań

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Udział w projektach wdrożeniowych systemu ERP (enova365),
 • Analiza procesów biznesowych klienta oraz projektowanie rozwiązań dostosowanych do jego potrzeb,
 • Konfigurowanie systemu oraz wdrażanie nowych funkcjonalności na podstawie zebranych wymagań,
 • Codzienna współpraca z klientem, kierownikiem projektu oraz innymi konsultantami,
 • Udział w tworzeniu dokumentacji wdrożeniowej,
 • Wsparcie klientów po rozpoczęciu użytkowania systemu.

Jakie są nasze wymagania?

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość funkcjonalności systemów klasy ERP (w szczególności: Projekty, Budżetownie, Workflow),
 • Znajomość zagadnień związanych z procesami biznesowymi,
 • Komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Mile widziane:

 • Umiejętności programistyczne (C#),
 • Znajomość bazy danych MS SQL,
 • Doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów ERP,
 • Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Praca hybrydowa - pracujemy w trybie 50:50, dzięki temu czasem pracujesz w domu, ale masz też okazję zintegrować się z nami w biurze,
 • Doświadczenie i stabilizacja - będziesz pracować w stabilnej firmie, która przeszłe przez wiele etapów rozwoju, ma niekorporacyjne podejście do pracy i daje wiele autonomii,
 • Udział w szkoleniach – zarówno produktowych jak i tych poszerzających Twoje kompetencje miękkie,
 • Pracę dla rozpoznawalnego brandu, która będzie mocnym punktem w Twojej karierze,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • Opiekę medyczną, dofinansowanie do zajęć sportowych, rabaty na zakupy pracownicze, dofinansowanie do kursów i szkoleń.
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.